O Nás

historie:
Náboženská obec Slaný byla schválena Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty dne 17.7.1923.
Ustavující shromáždění Náboženské obce Slaný proběhlo dne 23.9.1923.
Sbor Dr. Karla Farského byl otevřen dne 15.12.1929.
Složení přípravného výboru: Josef Biskup, František Čermák, Růžena Froschová, Antonie Kettnerová, Jan Křesina, Isidor Liberzeit, Karel Prém, Josef Ruttensteiner, František Snížek, Rudolf Sunkovský, Josef Zima st.

současnost:
V současné době je farářem Mgr. Stanislav Jurek, předsedou Rady starších Ing. Pavel Pánek, finanční zpravodajkou Ing. Kamila Krucká. Tito tři jsou statutárními zástupci Náboženské obce Slaný.
Pastorační asistentkou je Ivana Doubravová.

Členové našeho sboru si uvědomují, že jsou lidé nedokonalí a za mnohými ideály výše uvedenými pokulhávají. Víme, že každý den potřebujeme sami odpuštění a milost. Děkujeme Bohu, že nám naše chyby odpouští, když je vyznáváme a můžeme tak zakoušet jeho nepochopitelnou lásku. Rádi bychom, abyste pokud přijdete do našeho společenství zažívali totéž spolu s námi.